ตั๋วเครื่องบินแบบ E-Ticket คือความสะดวกสบายในการรับตั๋วที่ปฏิวัติการขึ้นเครื่องบินในปัจจุบัน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปรับตั๋วที่สนามบินหรือร้านค้าจำหน่ายอีกต่อไป เพื่อความสะดวกสบายอย่างสูงสุด ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบินแบบ E-Ticket ที่เราจะส่งให้ถึงที่ แบบฟรีๆ ภายใน 15 นาที หลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว มากถึง 3 ช่องทางตามที่ท่านต้องการ ได้แก่ SMS, FAX, EMAIL โดยที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวที่เป็นเลขที่ Booking พร้อมบัตรประชาชน / Passport นำไปขึ้นเครื่อง ณ สนามบินต้นทาง ในวันที่ท่านเดินทางได้ทันที